mbylle
Shqip  |  English  |  Srpski

Vacant Work Places
Një (1)Punëtor për mbajtjen e higjienës – pastrues për Fabriken në Badovc Përgaditjen e mesme profesionale; - aftësi të mira fizike dhe shendetsore, - vullnet të mirë për këto punë.
Nje (1) Menaxher i Departamentit për Administratë të Përgjithshme Diplom Universitare, Përgaditjen Superiore Profesionale- Fakulteti Juridik; - Të këtë së paku 5 (pesë) vite përvojë pune profesionale dhe menaxheriale; - Aftesi komunikuese nderpërsonale dhe organizative; - Njohuri në përdorimin e kompjuterit ; - Patentshoferin për drejtimin e automjetit, Preferohet të katë të dhënë provimin e jurispodencës.
RWCP PRISTINA
T:  + 381 38 60 32 11
F:  + 381 38 603 437
E:  info@kur-prishtina.com
Call
Center
038603211
© 2014 Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishitina" sh.a