mbylle
Shqip  |  English  |  Srpski

Vacant Work Places
N J O F T I M Për rezulratin e Konkursit nr. 1475 të dt. 30.05.2014 Pas zbatimit të procedurës së konkursit për plotësimin e vendeve të lirë të punës janë pranuar këta kandidat:
RWCP PRISTINA
T:  + 381 38 60 32 11
F:  + 381 38 603 437
E:  info@kur-prishtina.com
Call
Center
038603211
© 2014 Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishitina" sh.a