mbylle
Shqip  |  English  |  Srpski

Vacant Work Places
N J O F T I M për rezultatin e Konkursit nr. 2730 te dt. 23.12.2013 Pas zbatimit të procedurës së konkursit për plotësimin e vendeve të lirë të punës, janë pranuar këta kandidat
RWCP PRISTINA
T:  + 381 38 60 32 11
F:  + 381 38 603 437
E:  info@kur-prishtina.com
Call
Center
038603211
© 2014 Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishitina" sh.a