mbylle
Shqip  |  English  |  Srpski
 
 
referenca
tipi i shpalljes
titulli i shpalljes
data e publikimit
afati i fundit
KURP-14-029-236 Njoftim për kontratë Zhvillimi dhe mirembajtja e web servisit per pagesa 24.07.2014 01.08.2014
KURP-14-024-211 Njoftim për kontratë Ritender -Sigurimi shëndetesor i punëtoreve te KURP-se 18.07.2014 07.08.2014
KURP-14-033-236 Njoftim për kontratë Ritender-Hartimi i manualit per sistemin e menagjimit te cilesis se ujit sipas standardit ISO/IEC 17025:2005 15.07.2014 24.07.2014
KURP-14-033-236 Njoftim për anulimin e aktivitetit te prokurimit Hartimi i manualit per sistemin e menagjimit te cilesise se ujit sipas standardit ISO/IEC 17025:2005 14.07.2014
KURP-14-032-221 Njoftim për anulimin e aktivitetit te prokurimit Ritender-Riparimi i gypave hidraulik dhe gdhendja e metaleve në torno 14.07.2014
KURP-14-024-221 Njoftim për anulimin e aktivitetit te prokurimit Sigurimi shëndetesor i punëtoreve te KURP-se 11.07.2014
KURP-14-017-121 Njoftim për kontratë Ritender - Furnizim me makine pune (ekskavator ) 09.07.2014 21.07.2014
KURP-14-026-136 Njoftim për dhënje të kontratës Ritender-Furnizim me bllokada për bllokimin e valvulave për shkyçje 07.07.2014
KURP-14-022-121 Njoftim për dhënje të kontratës Furnizime me material dhe pajisje për laboratorin e kimisë dhe mikrobiologjisë per KURP-ne 07.07.2014
KURP-14-024-221 Njoftim për anulimin e aktivitetit te prokurimit Sigurimi shëndetesor i punetorëndetesor i punetorëve te KURP-se 27.06.2014
123456789101112...33>
KUR PRISHTINA
T:  + 381 38 60 32 11
F:  + 381 38 603 437
E:  info@kur-prishtina.com
Qendra e
        Thirrjeve
038603211
© 2014 Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishitina" sh.a