mbylle
Shqip  |  English  |  Srpski
 
 
referenca
tipi i shpalljes
titulli i shpalljes
data e publikimit
afati i fundit
KURP-14-001-211 Njoftim për dhënje të kontratës Servisimi dhe mirembajtja e automekanizimit per nevojat e KURP-se 23.04.2014
KURP-14-014-111 Njoftim për kontratë Furnizimi me pjese rezervë për rrjetën e ujit (Fazoneri , armaturi , gypa te ujit si dhe ujemates ) 17.04.2014 05.05.2014
KURP-14-002-221 Njoftim për anulimin e aktivitetit te prokurimit Sigurimi fizik i objekteve te KURP-se 17.04.2014
KURP-14-019-121 Njoftim për kontratë Furnizim me licenca Microsoft (MS Windows,Office, Autocad) 15.04.2014 13.05.2014
KURP-14-024-211 Njoftim për kontratë Sigurimi shëndetesor i punëtoreve te KURP-se 14.04.2014 05.05.2014
KURP-14-015-121 Njoftim për dhënje të kontratës Furnizim me material administrativ 14.04.2014
KURP-14-020-236 Njoftim për anulimin e aktivitetit te prokurimit Mirëmbajtja e paisjeve GPS dhe GPRS per automjetet e KURP-se 07.04.2014
KURP-14-023-521 Njoftim për kontratë Punimet tokesore-Nderrimi i i rrjetit te ujit ne Prishtine dhe Shtime 04.04.2014 30.04.2014
KURP-14-022-121 Njoftim për kontratë Furnizime me material dhe pajisje për laboratorin e kimisë dhe mikrobiologjisë per KURP-ne 02.04.2014 05.05.2014
Njoftim për kontratë UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 16/2012 PËR CILËSINË E UJIT PËR KONSUM NGA NJERIU1 28.03.2014
123456789101112...29>
KUR PRISHTINA
T:  + 381 38 60 32 11
F:  + 381 38 603 437
E:  info@kur-prishtina.com
Qendra e
        Thirrjeve
038603211
© 2014 Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishitina" sh.a