mbylle
Shqip  |  English  |  Srpski
Vegëza direkte
Perkrahësit
07/07/2014
Debat Publik
Ndikimi i procesit tarifor në programin zhvillimor-KUR”Prishtina”-SH.A. 2015-2017
27/06/2014
DËGJIM PUBLIK
20/06/2014
Debat Publik

Foto Galeri nga debati publik, "Ndikimi i procesit tarifor në programin zhvillimor-KUR”Prishtina”-SH.A. 2015-2017"
Foto galeria
KUR PRISHTINA
T:  + 381 38 60 32 11
F:  + 381 38 603 437
E:  info@kur-prishtina.com
Qendra e
        Thirrjeve
038603211
© 2014 Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishitina" sh.a